Tadeusz Paweł Lenart - Inwestor giełdowy oraz na rynku FOREX i rynkach surowcowych. Traktuje rynki finansowe, jako źródło trans-granicznego pozyskiwania kapitału. W swej praktyce inwestorskiej wykorzystuje zarówno polskie jak i zagraniczne platformy transakcyjne. Założyciel i prezes zarządu fundacji „Rentier” dążącej do stworzenia powszechnego, kapitałowego systemu rentierskiego, alternatywnego do państwowego systemu emerytalnego. Wykładowca oraz praktyk z zakresu finansów i ubezpieczeń na takich uczelniach jak: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Oprócz dydaktyki „klasycznej” zajmuje się e-learningiem. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie dydaktyki medialnej w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce zarządzania finansami, ubezpieczeń finansowych oraz ubezpieczeń życiowych. Autor i współautor wielu artykułów i publikacji książkowych z obszaru ubezpieczeń, w tym współautor książek: Podstawy ubezpieczeń, Kielce 2002, Ubezpieczenia i gwarancje finansowe, Poltext, Warszawa 2003, Dystrybucja ubezpieczeń na e-rynku, Risk Advisers, Warszawa 2006.

 

Plan szkolenia:

1. Ryzyko inwestycyjne.

2. Charakterystyka rynków finansowych, Instrumentów oferowanych na rynkach giełdowych i OTC oraz ryzyka zagrażające/sprzyjające inwestorowi

3. Kanały dostępu do rynku i wynikające z tego rodzaje zagrożeń dla inwestora/spekulanta

4. Czym się kierować podejmując inwestycję na określonym rynku, instrumencie?

5. Społeczności, które wspierają w ocenie ryzyka inwestycyjnego

6. Planowanie transakcji, zarządzanie ryzykiem otwartej pozycji i zamykanie pozycji

7. System inwestycyjny i system transakcyjny

8. Day trading – metoda spekulacji dla studentów

9. Jak oskalpować rynek w kilka godzin, czyli day trading

a. Wsparcia i opory

b. Trendy

c. Teoria fal Eliota

d. Geometria Fibonacciego

e. Kanał średnich kroczących

f.  Skalping

Autor: Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013, godz. 20:01 - Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk