Nabór na szkolenie został zakończony

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół średnich na bezpłatne szkolenie odkrywające „tajemnice najnowszej matury” będące przygotowaniem nauczycieli do właściwego przeprowadzenia egzaminu maturalnego według najnowszych wytycznych. Szkolenie odbędzie się w sobotę 5 kwietnia 2014 r. w godz. 9.30-15.25 (łącznie 7 godzin dydaktycznych z krótkimi przerwami).

W roku 2015 zmienia się formuła matury ustnej z języka polskiego. Nowy sposób egzaminowania stanowi poważne wyzwanie dla szkół: dla nauczycieli – i to nie tylko polonistów, ale wszystkich, którzy wezmą udział w egzaminach maturalnych. Poważne pytanie, jakiego nie można nie postawić brzmi: Jak właściwie i skutecznie egzaminować oraz dobrze przygotować uczniów do nowej formy sprawdzania wiedzy?

Powyższą kwestię szczegółowo omówi i poprowadzi dyskusję prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek – doświadczony dydaktyk i naukowiec, Kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej KUL pracujący w Zespole Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Przedmiotem warsztatów będzie praca nad różnymi tekstami kultury (literackimi, językoznawczymi i ikonograficznymi). Ta część rozpocznie się o godz. 13.00 i potrwa 3 godziny dydaktyczne (3 x 45 minut = krótka przerwa), czyli do 15.25.

Spotkanie z ekspertem polonistą-dydaktykiem będzie poprzedzone warsztatem prowadzonym przez psychologa - trenera i doradcę zawodowego - dra Wiesława Talika. Ta 4-godzinna część zajęć (4 x 45 minut + krótka przerwa, czyli od 9.30 do 12.40) będzie realizowana z wykorzystaniem aktywności własnej i doświadczenia zawodowego uczestników. Metody wykorzystywane w trakcie szkolenia to: miniwykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca w grupach, burza mózgów, mind mapping, dyskusja, ćwiczenia, praca indywidualna. Więcej szczegółów o warsztacie psychologicznym tutaj.

Szkolenie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego KUL. Informacje kontaktowe można znaleźć tutaj. Osoby zgłaszające chęć udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o szczegółach mejlowo.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Dariusz Pachocki z Instytutu Filologii Polskiej KUL. Organizatorem zaś jest Uniwersytet Otwarty KUL.