Prowadzimy jako organizacja projekt „Etat Tata. Lubię to!”, którego cele i efekty kierujemy do ojców. Zastanawiamy się, czy prawidłowa, poprawna jest forma tatów, np. czy możemy użyć takiej formy w określeniu festiwal dla tatów, projekt dla tatów.


Rzeczownik tata w liczbie mnogiej odmienia się następująco: M. tatowie, D. B. tatów, C. tatom, N. tatami, Msc. tatach, W. tatowie.

Formy liczby mnogiej tego rzeczownika są rzadko stosowane, więc ich brzmienie może wydawać się nieco dziwne bądź niepoprawne. Problem jednak nie dotyczy poprawności samej formy tatów, tylko jej dopasowania do kontekstu, bowiem słowo tata (‘pieszczotliwie o ojcu’) jest nacechowane emocjonalnie. Powstaje więc pytanie, czy w kontekstach festiwal dla (kogo?), projekt dla (kogo?) nie lepiej użyć formy emocjonalnie neutralnej: festiwal dla ojców, projekt dla ojców.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2013, godz. 10:41 - Natalia Sosnowska