TEKSTY KULTURY I ANIMACJA SIECI
- NOWOŚĆ!

SERWIS REKRUTACYJNY (kliknij ⇒)

O KIERUNKU

PRZYSZŁOŚĆ TO HUMANISTYKA CYFROWA!

 

Na innowacyjnym kierunku Teksty Kultury i Animacja Sieci przygotujemy Cię do działania w dynamicznej rzeczywistości współczesnej kultury – zwłaszcza w jej przestrzeniach medialnych i internetowych.

 

 

Dowiesz się, w jaki sposób oddziałują one na właściwą człowiekowi blogosferę i jak można wykorzystywać technologie cyfrowe, by służyły one jej rozwojowi, by stały się narzędziem kultury wysokiej oraz umacniały jej suwerenność.

 

 

Uzyskasz kompetencje z zakresu analizy, interpretacji oraz tworzenia różnych tekstów kultury, zwłaszcza tych wielorako powiązanych z rzeczywistością internetu. Nauczysz się metod pracy z pamięcią kulturową własnego regionu i społeczeństwa, twórczego przetwarzania jej zasobów, opracowywania i realizowania własnych projektów kulturowych.

 

 

Na zajęciach warsztatowych nabędziesz praktyczne umiejętności z zakresu fotografii, typografii oraz druku, digitalizacji zasobów kultury, cyberkultury i innych. Uzyskasz orientację w zakresie nowoczesnych sposobów finansowania kultury oraz wykorzystywania ekonomicznego potencjału internetu.

REKRUTACJA

Studia stacjonarne I stopnia

 

Nowy kierunek studiów
- w ofercie od roku akademickiego 2013/2014

 

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (60% wyniku końcowego);
    b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

Stara matura

  • Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu praktycznej znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

Matura międzynarodowa

 KONTAKT - INFORMACJE O REKRUTACJI:

 

Dział Toku Studiów


rekrutacja@kul.pl
tel. +48 81/ 445 41 73;

+48 81/ 445 41 74;

+48 81/ 445 41 75 

KONTAKT - INFORMACJE O PROGRAMIE:

 

Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej

 

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

pokój CN-214


tel. +48 81 445 43 20


e-mail: filpol@kul.pl


sekretarz: mgr Artur Truszkowski

 

CO PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów Teksty Kultury i Animacja Sieci będziesz idealnym pracownikiem w przestrzeni kultury, mediów i internetu.

 

 

Specjaliści łączący kompetencje humanistyczne z praktyczną umiejętnością twórczego wykorzystywania mediów cyfrowych, analizy i  przetwarzania tekstów kultury, wreszcie samodzielnego konstruowania projektów kulturowych i pozyskiwania dla nich źródeł finansowania są unikalni na współczesnym rynku pracy i usilnie poszukiwani przez funkcjonujące instytucje kulturalne.

 

Poszukują ich instytucje państwowe, komunalne, prywatne, fundacje i organizacje pozarządowe, wydawnictwa, biblioteki, wydawcy czasopism, redakcje portali internetowych, organizatorzy festiwali i firmy public relations.

 

Po uzyskaniu tytułu licencjata będziesz także przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na kierunkach humanistycznych i społecznych.

CO POZA STUDIOWANIEM?

 


Projekty studenckie:


• „Katedra Krytyki” – portal kultury:

jest w internecie potrzebne miejsce, gdzie młodzi krytycy mogą zderzyć się z czytelnikami i pokazać światu, że mają swój głos. Głos, którego warto nasłuchiwać by nie przegapić zmian, które w kulturze idą drobnymi, ale nieustępliwymi kroczkami. Katedra Krytyki to teksty o literaturze, filmie, teatrze, nowych mediach, sztuce, muzyce.
• „Tak się składa” – mini recenzje:

Jak napisać o koncercie w 160 znakach? A jak napisać w 160 znakach o wystawie tak, by przekonać, że warto się na nią wybrać? Pod opieką Józefa Szopińskiego, dziennikarza kulturalnego telewizyjnego i radiowego studenci Krytyki Artystycznej zapuszczają się w zakamarki Lublina konsekwentnie wyszukując najlepsze wydarzenia kulturalne.
• „Dworzec Wschodni” – pismo:

"Dworzec Wschodni" to ogólnopolskie pismo artystyczno-literackie, które zostało założone na granicy uniwerystetu i współczesnych środowisk twórczych. Tematyczne numery sięgają do granic abstrakcji, co wraz z piękną oprawą graficzną czyni "Dworzec..." intelektualną przygodą. Sieciowe pismo publikuje oczywiście uznanych twórców, ale przede wszystkim skupia się nawszystkim tym, co w literaturze dopiero robi się ważne. Kilku młodych twórców, którzy publikowali w "Dworcu..." zdążyło już po publikacji błysnąć (np. Ilona Witkowska nagrodą Silesius za debiut, czy Kamil Brewiński w 2014 roku nominowany do tejże nagrody).


Organizacje studenckie:
• Koło Dydaktyków Polonistów - dla ludzi, których pasją jest uczyć!
• Koło Edytorów KUL - dla tych, którzy już się nie mogą doczekać swojej pierwszej złożonej książki!
• Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL - dla wszystkich, dla których język to coś więcej niż tylko narzędzie do mówienia!
• Koło Krytyków Literackich - dla tych, którzy chcą stworzyć współczesną kulturę!
• Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów - dla tych, dla których historia literatury to podstawa współczesności!
• Koło Naukowe Teatrologów KUL - dla tych, którzy z teatru nie wychodzą nigdy!
• Koło Polonistów Studentów KUL - dla tych, dla których tradycja najstarszego koła to coś więcej niż tylko podpis Czesława Miłosza w kronice!

Teatry:

• Teatr ITP - musicalowy i rozśpiewany Teatr ITP został kiedyś założony przez ks. Mariusza Lacha. I teraz ma już 13 lat. Barwne, taneczne przedstawienia, autorskie podejście i wierna publiczność, która zawsze zapełnia sale po brzegi. Oto w jaki sposób Inicjatywa Teatralna Polonistów stała się teatrem studenckim par excellence! ITP to jednak także ambitne scenariusze, spektakle na motywach dzieł takiej klasy jak "Raj Utracony" czy "Odysea". To także zgrany zespół, do którego warto dołączyć.
• Scena Plastyczna KUL - jej twórcą i reżyserem jest mistrz tearalny Leszek Mądzik. To artysta wymieniany często po takich sławach teatru awangardowego jak Kantor, Szajna, Grotowski. Leszek Mądzik prowadzi gościnnie zajęcia w naszym Instytucie, ale przede wszystkim co jakiś czas porywa kilku studentów w przygodę ze sztuką, której nic nie ma sobie równych. Niesamowite spektakle, które pozostawiają po sobie absolutną ciszę. Świat wyobraźni, światła i muzyki. Wiecznie odmładzany zespół- od około 45 lat zawsze złożony ze studentów - jeździ po całym świecie. Scena Plastyczna grała w Nowym Jorku i na Bliskim (i Dalekim) Wschodzie. W Peru i we Francji, w Niemczech i na Ukrainie. Kto widział te spektakle wie, że Scena Plastyczna to też sztuka milczenia.
• Teatr Enigmatic - poza wymienionymi, na KUL znajduje się także Teatr Enigmatic, który opracowuje klasyczne dzieła teatralne tchnąc w nie nowe życie. Ponieważ jest związany z naczym Instytutem przede wszystkim przez naszych studentów tu jedynie go wymieniamy.

 

ZOBACZ TEŻ:

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN

SPECJALIZACJE

Studia mają profil praktyczny, a zatem ich program zapewnia uzyskanie wielu kompetencji zawodowych. W związku z tym na kierunku nie są prowadzone odrębne specjalizacje.

PRAKTYKI,
STAŻE, WYJAZDY NAUKOWE

Studia wyposażyć mają studentów w zdolność definiowania zmieniających się potrzeb kulturowych i twórczego reagowania na nie.

 

Służyć temu będzie zarówno wykorzystywana w ramach studiów metoda projektowa (realizacja konkretnych projektów indywidualnych i grupowych), jak i będące częścią studiów uczestnictwo w przygotowywaniu i przeprowadzeniu przedsięwzięć o charakterze kulturowym, edukacyjnym i społecznym, realizowanych we współpracy ze znaczącymi instytucjami kultury.

 


Podstawą uzyskania dyplomu licencjata na kierunku Teksty kultury i animacja sieci jest realizacja grupowego projektu z zakresu wyznaczanego przez problematykę studiów.


Projekty wykonywane będą w kooperacji z instytucjami kultury współpracującymi przy realizacji programu studiów. Opiekę nad realizacją projektu sprawował będzie pracownik instytucji kultury oraz pracownik naukowy prowadzący seminarium licencjackie.

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2014, godz. 22:29 - Grzegorz Jędrek