ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ (kliknij ⇒)

 

 

 

Nowy kierunek studiów! Po raz pierwszy w Lublinie!

 

Teksty kultury i animacja sieci to innowacyjny kierunek studiów I stopnia (licencjackich o profilu praktycznym), który będzie prowadzony od roku akademickiego 2013/2014 przez Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia przygotują absolwentów do pracy w nowych zawodach gospodarki opartej na wiedzy i na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, do tworzenia i animacji kultury sieciowej oraz do twórczych działań w obszarze humanistyki cyfrowej.

 

Program studiów - łączący humanistykę z przedmiotami z zakresu innych dziedzin - jest dostosowany do dynamiki i kierunków rozwoju współczesnej kultury, zwłaszcza w jej wymiarze medialnym i internetowym. Ważną częścią programu są zajęcia prowadzone metodą warsztatową. Program studiów zakłada też rozbudowaną ofertę zajęć do wyboru, co stwarza możliwość kształtowania zindywidualizowanych ścieżek rozwijania własnych zainteresowań, zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych. Istotnym elementem programu są także staże i wolontariaty w instytucjach kultury. Studia zamyka realizacja grupowego projektu dyplomowego.

 

Kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają na podjęcie pracy w mediach, agencjach reklamowych, instytucjach kultury wykorzystujących nowe technologie, a także wszędzie tam, gdzie łączenie kompetencji kulturowych z operowaniem narzędziami cyfrowymi wychodzi naprzeciw ważnym potrzebom społecznym.

 

Zespół realizujący program studiów to naukowcy o znaczącym dorobku oraz ludzie kultury posiadający wieloletnie doświadczenie w organizacji życia kulturalnego i animacji sieci. Kierunek współpracuje między innymi z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN”, Instytutem Książki, Wydawnictwem EMG, Wydawnictwem a5, „Zeszytami Literackimi”, „Kontekstami”.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2014, godz. 19:18 - Grzegorz Jędrek