Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
    a) język polski (60% wyniku końcowego);
    b) dwa przedmioty spośród następujących: filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka (każdy przedmiot po 20% wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż dwa spośród wymienionych przedmiotów, punktowane są te, z których uzyskał najlepsze wyniki.

 

Stara matura

  • Egzamin ustny: polega na sprawdzeniu praktycznej znajomości programu przedmiotu język polski w szkole średniej oraz orientacji we współczesnym życiu literackim i kulturalnym.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:47 - Anna Czernecka