• Dziedzictwo duchowe i materialne kultury ruskiej na ziemiach polskich - prof. Witold Kołbuk
 • Pisarstwo autorek kobiet. Emigracja rosyjska „pierwszej fali“ - prof. Anna Woźniak

 

 • Przekład filmowy w kulturze audiowizualnej - dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL
 • Białoruska powieść historyczna - dr hab. Beata Siwek
 • Język ukraińskiego i polskiego folkloru w ujęciu etnolingwistycznym - dr hab. Oleh Tyshchenko

 

 • Problematyka biurokracji w radzieckiej i polskiej komedii filmowej; kwestia przekładu tytułów radzieckich komedii filmowych na język polski - dr Marcin Cybulski
 • Badania aksjologiczne w literaturze rosyjskiej XX wieku - dr Monika Grygiel
 • Literatura ukraińska XX i pocz. XXI wieku - dr Marta Kaczmarczyk
 • Międzykulturowa komunikacja w aspekcie badań przestrzeni wirtualnej – dr Magdalena Kawęcka
 • Życie literackie „rosyjskiego“ Izraela - dr Agnieszka Lenart
 • Koncepcje estetyczne w procesie rozwoju literatury ukraińskiej XX-XXI wieku na tle społecznym, historycznym i politycznym - dr Albert Nowacki
 • Język ukraiński – studia synchroniczne i diachroniczne - dr Dagmara Nowacka
 • Egzystencjalizm w literaturze ukraińskiej I połowy XX wieku - dr Lubomir Puszak
 • Praktyka tłumaczenia literackiego na język ukraiński w ujęciu postkolonialnym - dr Andrij Saweneć
 • Prawda historyczna i konwencja literacka w twórczości Aleksandra Sołżenicyna - dr Monika Sidor
 • Rosyjski język religijny – współczesne perspektywy badawcze - dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2017, godz. 11:01 - Monika Grygiel