Tematy prac inżynierskich 2012/2014

 

  1. Kułaga Paulina - Oznaczanie wanadu w glebach
  2. Wrzosek Wioletta  - Oznaczanie wybranych chloropochodnych pestycydów w glebie
  3. Butryn Grzegorz - Niebezpieczne dla środowiska pierwiastki występujące  w węglu i  ich oznaczanie
  4. Sobiło Agata - Wzajemne  oddziaływanie  pestycydów i różnych gatunków gleb
  5. Wołoszyn Ewelina - Wpływ składu gleby i rozpuszczonej materii organicznej na sorpcję  pestycydów

 

 

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2013, godz. 12:58 - Rafał Kuzioła