Prace inżynierskie:

Promotor - dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

 

Paulina Berezowska. 2013. . Wezbrania wód Wisły pod Sandomierzem w latach 2001 i 2010 - podobieństwa i różnice

 

Magdalena Błądek. 2013. . Farmaceutyki - przyczyny i konsekwencje pojawienia się nowych zanieczyszczeń

 

Sylwia Cuber. 2013. . Prawne i środowiskowe uwarunkowania dotyczące rozwoju małych elektrowni wodnych

 

Kornelia Mazur. 2013. . Wpływ zbiornika zaporowego na rzekę

 

Maria Wierzbowska. 2013. . Zakwity sinicowe zagrożeniem dla jakości wody zbiorników wodociągowych- przyczyny i skutki.

 

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2013, godz. 09:58 - Katarzyna Szambelan