2016

Promotor: dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

Prace magisterskie:

 

Białek MagdalenaJakość wód odpływających z gospodarstwa rybackiego w Wilczej Woli gmina Dzikowiec

 

Burhardt Michał, Ocena jakości wód zbiornka wodnego "Kaczy Dół" (Stalowa Wola)

 

Dymowska Iwona, Monitoring wód zbiornika małej retencji na os. Podwolina (gm. Nisko)
w okresie rozbudowy

 

Garbacz Adam, Ocena stanu jakości wody Tanwi w odcinku przyujściowym

 

Gołąbek Wioletta, Monitoring wód zbiornika małej retencji w Wilczej Woli (gmina Dzikowiec)

 

Kałamarz Anna, Monitoring wód ze studni przydomowej w Nowosielcach (gmina Przeworsk)

 

Kasica Regina, Wpływ ścieków z oczyszczalni "Wilcza Wola" na wody rzeki Łęg (Gmina Dzikowiec)

 

Kozińska Marlena, Ocena jakości wody stawu "Oczko" przy ul. Działkowej w Stalowej Woli

 

Wierzbowska-Dąbek Maria, Ocena uwarunkowań wystąpienia eutrofizacji w zbiorniku Machów

Więcej [+]


 

2016

Promotor: dr Marek Jelonek

Prace inżynierskie:

 

Gołąbek Agata, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Jasiołki w km 19+100, modernizacja stopnia ujęcia wody w miejscowości Jedlicze

 

Janik Ilona, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Jasiołki w km 27+960, modernizacja jazu ujęcia wody w miejscowości Sczepańcowa

 

Lach Paula, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Wisłoki w km 56+180, modernizacja stopnia w miejscowości Dębica

 

Pintal Dominika, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Wisłoki w km 21+500, modernizacja stopnia ujęcia wody w miejscowości Mielec

 

Rychel Wojciech, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Wisłoki w km 94+190, budowa przepławki przy zaporze zbiornika Krempna w miejscowości Krempna

 

Szymeczko Damian, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Wisłoki
w km 69+720, budowa przepławki przy jazie hydroelektrowni w miejscowości Mokrzec

 


 

2015

Promotor: dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

Prace inżynierskie:

 

Burhardt Michał, Produkcja biogazu w wyniku fermentacji metanowej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli w latach 2013-2014

 

Karnat Katarzyna, Ocena podatności na eutrofizację wód obszaru Województwa Podkarpackiego w latach 2000-2010

 

Kozińska Marlena, Wpływ ścieków z Zakładów Azotowych w Puławach na jakość wody
w Wiśle

 

Montusiewicz Mateusz, Ocena redukcji zanieczyszczeń mineralnych w ściekach komunalnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli w roku 2013

 

Paprocki Marcin, Ocena redukcji zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych na przykładzie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli w roku 2013

 

Zając Mateusz, Działania w zakresie ograniczenia ryzyka powodziowego

 


 

2014

Promotor: dr Marek Jelonek

Prace inżynierskie:

 

Florek Anna, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
w km 82+422, modernizacja stopnia we Florynce

 

Garbacz Adam, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
w km 94+190, przebudowa gurtu poprzecznego pod mostem w Śnietnicy

 

Gołąbek Wioletta, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
w km 69+105, modernizacja stopnia w Stróżach

 

Kasica Regina, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
w km 61+160, modernizacja stopnia w Jankowej

 

Kwasek Agnieszka, Projekt przywócenia ciągłości ekologicznej rzeki Białej Tarnowskiej
w km 58+700, modernizacja stopnia w Bobowej

 


 

2013

Promotor: dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

Prace inżynierskie:

 

Berezowska Paulina, Wezbrania wód Wisły pod Sandomierzem w latach 2001 i 2010 - podobieństwa i różnice

 

Błądek Magdalena, Farmaceutyki - przyczyny i konsekwencje pojawienia się nowych zanieczyszczeń

 

Cuber Sylwia, Prawne i środowiskowe uwarunkowania dotyczące rozwoju małych elektrowni wodnych

 

Mazur Kornelia , Wpływ zbiornika zaporowego na rzekę

 

Wierzbowska Maria, Zakwity sinicowe zagrożeniem dla jakości wody zbiorników wodociągowych- przyczyny i skutki

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2017, godz. 10:42 - Adam Garbacz