Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Tematy prac inżynierskich -2015

  1. Piotr Chmielowiec - Badania morfologii i składu mineralogicznego frakcji mineralnej odpadów stałych , „The study of the chemical and mineralogical composition  of a mineral fraction of solid wastes"

  1. Paweł Piekarz - Badania morfologii odpadów stałych na składowisku w Stalowej Woli, " The morphology researches of solid wastes in the landfill in Stalowa Wola"

  2. Mateusz Sobiło - Badania morfologii odpadów stałych – porównanie stosowanych metod pomiarowych,"Morphology of solid wastes - comparison of the measurement methods"

  3. Anna Zbyradowska - Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, " Mechanical-biological treatment of municipal solid wastes"

  4. Agata Wilk – Przetwarzanie odpadów stałych w celu ich unieszkodliwiania i odzysku surowców, „Treatment of municipal solid wastes to their dispose and raw materials recycling

  5. Aneta Sudoł – Analiza morfologii odpadów stałych w różnych polskich miastach, "An analysis of a morphology of solid wastes in the selected Polish cities"

  6. Magdalena Białek –Zagospodarowanie odpadów węgla kamiennego

  7. Anna Kałamarz – Możliwość odzysku energii z odpadów rolniczych "Opportunities for energy recovery from agricultural wastes"

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 10:41 - Rafał Kuzioła