Tematy prac inżynierskich (seminarium 2015/2016)

  1. Mateusz Kot - Sezonowość frakcji mineralnej odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli, Seasonal nature of a mineral fraction of municipal wastes in Stalowa Wola landfill

 

  1. Mateusz Lulek - Sezonowość morfologii odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli, Seasonal nature of a morphology of municipal wastes in Stalowa Wola landfill

 

  1. Jacek Marek - Zastosowanie techniki XRF do badania frakcji mineralnej odpadów komunalnych na składowisku w Stalowej Woli, The use of the XRF technique to study a mineral fraction of municipal wastes in Stalowa Wola landfill

 

  1. Angelika Czarny - Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków, Constructed wetlands for water and sewage treatment

 

  1. Paweł Bera - Badanie napięcia powierzchniowego ścieków komunalnych w Stalowej Woli, A study of the surface tension of municipal sewage in Stalowa Wola

 

  1. Krystian Burz - Badania przewodnictwa elektrycznego ścieków komunalnych w Stalowej Woli, A study of the electrical conductance of municipal sewage in Stalowa Wola

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015, godz. 10:45 - Rafał Kuzioła