SPIS DYPLOMANTÓW – prof. P. Staszczuk – promotor

 

 

Tytuły prac licencjackich:

 

2011/2012

 

1. Suszyna Iwona, Kevlar - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

2. Pelak Mateusz, Nanorurki węglowe - właściwości, zastosowanie, otrzymywanie.

3. Krupa Piotr, Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie fullerenów.

4. Więcławska Paulina Ewa, Grafen - otrzymywanie, właściwości i możliwe zastosowania.

5. Chrystyna Rafał, Kompozyty cząsteczkowe wzmacniane włóknami i strukturalne.

6. Zalewska Katarzyna, Materiały inteligentne.

7. Kozak Izabela, Zastosowanie nanotechnologii w leczeniu raka.

8. Figiel Michał, Właściwości i potencjalne zastosowania bionanokompozytów.

9. Skipirzepa Patryk, Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanosrebra oraz nanozłota.

 

 

2012/2013

 

1. Furtak Adam, Właściwości i wykorzystywanie materiałów inteligentnych w medycynie.

2. Jabłońska Patrycja, Cellulit jako problem medyczny i niektóre metody jego badania.

3. Jankowska Kamila, Zastosowanie hydroksyapatytu i włókien węglowych w procesie rekonstrukcji kości.

4. Kiszowara Katarzyna, Metamateriały - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie.

5. Orzeł Bartłomiej, Teflon, otrzymywanie, zastosowanie, właściwości.

5. Ratajczyk Karolina, Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie nanostruktur tytanu i jego stopów.

6. Wysokińska Małgorzata, Biomateriały ceramiczne w medycynie.

7. Smyk Mateusz, Włókno węglowe - otrzymywanie, zastosowanie i właściwości.

8. Kałuża Dawid, Budowa, otrzymywanie, właściwości,zastosowanie kwasu alginowego i jego soli.

 

 

2013/2014

 

1. Cholewa Agnieszka, Biokwasy biokrzemowe.

2. Dziuban Aleksandra, Nanowłókna polimerowe - wytwarzanie, właściwości i zastosowanie.

3. Król Justyna, Nanotechnologia w chorobach nowotworowych.

4. Kurzylewska Maria, Chitozan - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w biotechnologii.

5. Rokosz Joanna, Roboty medyczne - budowa i zastosowanie.

6. Sokołowska Agnieszka, Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie polichlorku winylu.

7. Syta Adrian, Zastosowanie bionanomateriałów w stomatologii i protetyce.

8. Tyczka Pawel, Borowiny - właściwości, otrzymywanie i zastosowanie.

9. Wawelska Aleksandra, Nanotechnologia w kosmetologii.

10. Wojciechowska Kamila, Nanowłókna polimerowe - otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w biotechnologii.

 

 

2014/2015

1. Drobek Katarzyna, Witamina C – właściwości, otrzymywanie, zastosowanie.

2. Kuśpit Agata, Zastosowanie bionanomateriałów w leczeniu raka.

3. Sobiło Jacek, Kompozyty w lotnictwie i motoryzacji.

4. Szado Aleksandra, Biofarmaceutyki – leki przyszłości.

5. Wdowiak Monika, Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniu biologicznych substancji aktywnych.

6. Wrona Weronika, Zastosowanie nanotechnologii w ochronie roślin.

7. Zięba Marlena, Otrzymywanie i właściwości materiałów wykorzystywanych do produkcji opakowań biodegradowalnych.

 

 

 

Tytuły prac magisterskich:

 

2013/14

1. Figiel Michał, Badania adsorpcji wybranych jonów na materiale biochar metodą statyczną.

2. Kozak Izabela, Wyznaczanie hydrofobowości substancji biologicznie aktywnych metodą RP-HPLC.

3. Krupa Piotr, Badania właściwości fizykochemicznych powierzchni czystego i zmodyfikowanego materiału biochar

4. Mucha Monika. Wyznaczanie hydrofobowości substancji bioaktywnych w oparciu o dane chromatograficzne

5. Skipirzepa Patryk, Badania, właściwości fizykochemiczne wybranych kompozytów.

6. Węcławska Paulina, Badanie niejednorodności powierzchni czystych i zmodyfikowanych nanorurek węglowych.

 

 

2014/2015

1. Baran Urszula

2. Hul Joanna

3. Karolewska Joanna

4. Krawiec Małgorzata

5. Orzeł Bartłomiej

6. Stępień Marta

7. Suliga Joanna

8. Zarzycka Adrianna

 

RECENZJE prac licencjackich

 

 

 

1. Projektowanie substancji leczniczych z zastosowaniem technologii XXI wieku, Kusztal Patrycja

2. Wpływ etapu farmakokinetycznego na aktywność biologiczną substancji bioaktywnych,Wojnarowska Karolina

3. Wpływ oddziaływania receptor - lek na aktywność biologiczną leków przeciwhistaminowych, Noceń Joanna

4. Zastosowanie chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych do oceny hydrofobowości substancji aktywnej biologicznie, Kiczor Aleksander

5. Zastosowanie metody QSAR w badaniu aktywności biologicznej leków, Pieńkos Adam

 

Autor: Dagmara Zimmerman
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 10:18 - Paweł Adamek