Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska zajmuje się badaniem popiołów lotnych (będących ubytkiem spalenia węgla w elektrowni), zeolitów oraz frakcji mineralnej odpadów.

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2012, godz. 19:05 - Rafał Kuzioła