W Katedrze Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska prowadzone są następujące badania:

 

1. Badania właściwości związków antyseptycznych stosowanych
    w stomatologii.

    (mgr. K. Grąz)

2. Synteza i charakterystyka wybranych nanocząstek, opracowanie metody 

    otrzymywania cząstek nano-i mikro-srebrowych bazujących na koloidzie  

    cytrynianu srebra.

    (mgr. K. Grąz)

3. Badania nad syntezą złożonych nanocząstek typu core-shell oraz analizą

    związków aktywnych w materiałach biomedycznych.

    (mgr. K. Grąz)

4. Badania stabilizatorów do wybranych układów emulsyjnych i koloidalnych.

    (dr hab.T. Białopiotrowicz, prof. KUL)

5. Charakteryzacja struktur niskowymiarowych w celu zastosowania ich
    w polimerach jako komponentów układów dedykowanych do konwersji energii

    fali elektromagnetycznej.

    (dr P. Kwaśnicki, dr E. Grabias)

6. Badanie właściwości materiałów tlenkowych do zastosowań w ogniwach

    fotowoltaicznych oraz jako warstw katalitycznych.

    (dr P. Kwaśnicki, dr E. Grabias)

7. Badania mikrostruktury i własności proszków stopów Ti do wytwarzania

    elementów z zakresu technologii aerokosmicznej metodą druku 3-D.

    (dr hab. Z. Duragina, prof. KUL)

8. Badania zastosowania odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji

    materiałów budowlanych.

    (mgr. A. Gronba-Chyła)

 

W katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne na kierunkach:

  • Inżynieria Środowiska
  • Inżynieria Materiałowa.
Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018, godz. 14:07 - Adam Garbacz