W zakresie zainteresowań badawczych Katedry znajdują się zagadnienia:

  • Funkcjonowanie zbiorników wodnych poddanych antropopresji

  • Metody ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych

  • Rozwiązania "bliskie naturze" i ekoinnowacyjne technologie w gospodarce wodnej

  • Znaczenie ekosystemów wodnych w dostarczaniu usług ekosystemowych

  • Rozwiązania z zakresu melioracji i gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem aspektów technicznych i środowiskowych

  • Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2013, godz. 12:47 - Katarzyna Szambelan