Otrzymywanie, badanie właściwości fizykochemicznych (m.in. adorpcyjnych i porowatości) oraz zastosowanie nanomateriałów w zaawansowanej technologii:

 

- materiały tlenkowe: żele krzemionkowe, Al2O3, ZnO, Ag;

- materiały węglowe: węgiel aktywny, nanorurki , fullereny, grafen, karbin;

- materiały organiczne (leki, biosensory) i polimerowe (kompozyty);

- materiały modyfikowane proteinami i enzymami;

- kompozyty naturalne, mineralne, polimerowe, metalowe;

- okreslanie aktywności biologicznej substancji metodą chromatograficzną;

- badanie mechanizmu retencji w RP-HPLC.

 

 

Mgr Magdalena Rycyk oraz mgr Paweł Adamek wykonują obecnie badania naukowe do prac doktorskich w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. Badania prowadzone są w Zakładzie Fizykochemii Materiałów Porowatych.

Mgr Magdalena Rycyk zajmuje się badaniem oddziaływania srebra jonowego oraz nanocząstek srebra z kwasami huminowymi.

Mgr Paweł Adamek zajmuje się badaniem retencji jonów metali w układzie gleba-biowęgiel.

 

Autor: Dagmara Zimmerman
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015, godz. 12:39 - Magdalena Rycyk