Otrzymywanie, badanie właściwości fizykochemicznych (m.in. adorpcyjnych i porowatości) oraz zastosowanie nanomateriałów w zaawansowanej technologii:

 

- materiały tlenkowe: żele krzemionkowe, Al2O3, ZnO, Ag;

- materiały węglowe: węgiel aktywny, nanorurki , fullereny, grafen, karbin;

- materiały organiczne (leki, biosensory) i polimerowe (kompozyty);

- materiały modyfikowane proteinami i enzymami;

- polimery biodegradowalne produkowane ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzy; (nowy temat)
- białka niezamarzające AFPs; (nowy temat)

- kompozyty naturalne, mineralne, polimerowe, metalowe;

- okreslanie aktywności biologicznej substancji metodą chromatograficzną;

- badanie mechanizmu retencji w RP-HPLC.

Autor: Dagmara Zimmerman
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 13:33 - Iwona Wysk