W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się konferencja naukowa

FINANSE PUBLICZNE A ROZWÓJ GOSPODARKI
- in memoriam PROFESOR ZYTA GILOWSKA
 

Prof. Zyta Gilowska podczas XIX Tygodnia Ekonomicznego KUL (2009)

organizowana przez Instytut Ekonomii i Zarządzania.

 

Konferencja poświęcona jest zmarłej w kwietniu 2016 r. Profesor Zycie Gilowskiej, byłej Wicepremier i Minister Finansów, pełniącej przez wiele lat funkcje: Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Kierownika Katedry Finansów Publicznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Zamiarem organizatorów konferencji jest przygotowanie Księgi Wspomnieniowej (monografii) złożonej z esejów (artykułów naukowych), na tematy związane z problematyką zainteresowań naukowo-badawczych oraz z działalnością publiczną Profesor Zyty Gilowskiej.

W szczególności obejmuje to zagadnienia w następujących obszarach tematycznych:

  • finanse publiczne na poziomie makroekonomicznym
  • finanse lokalne jako segment finansów publicznych
  • innowacyjność i przedsiębiorczość w polityce rozwoju.

 

Planowany termin wydania Księgi Wspomnieniowej to kwiecień 2017 roku.

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017, godz. 02:03 - Zdzisław Błasiak