Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów teologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0 oraz średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0.

Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Specjalizacje do wyboru:

- nauki biblijne

- teologia moralna

- teologia fundamentalna

- teologia dogmatyczna

- teologia duchowości

- historia Kościoła

- patrologia

- ekumenizm

- teologia pastoralna

- katechetyka

- duszpasterstwo rodzin

- edukacja medialna

- liturgika

- homiletyka

- muzykologia

- Systematic Theology in English

- Biblical Studies in English

- Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej (niestacjonarne doktoranckie)

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 11:53 - Magdalena Kargol