Stacjonarne jednolite magisterskie

 

Nowa matura

 • Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).
 • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.
 • Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

Literatura:

Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

 

Stara matura

 • Egzamin pisemny z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła - jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).
 • Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):
  a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);
  b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);
  c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego).

 

Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła. W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.


Literatura:

Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);
Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:53 - Anna Czernecka