KitK1

ZASADY REKRUTACJI

 

Opis kierunku:

The study of Roman Catholic theology widens the student’s general knowledge of humanities and philosophy, providing profound knowledge of Christianity with special attention devoted to the Catholic faith from historical, biblical, dogmatic-doctrinal, moral, spiritual, liturgical, pastoral and canon law perspectives. Our graduates are prepared for independent research work in the field of Catholic theology. They possess the necessary skills to fulfil various roles in the Church and society in the domain of transmitting the faith, organizing of pastoral and charity work, and to perform other tasks belonging to the mission of the Catholic Church.

 
 

 

 

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

 

Studia bezpłatne dla obywateli Polski, Unii Europejskiej i posiadających Kartę Polaka

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ogólnej znajomości prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca ogólnej znajomości prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.

Od kandydatów przy rejestracji wymagane jest złożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 

Matura międzynarodowa

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2016, godz. 08:41 - Magdalena Kargol