KitK1

ZASADY REKRUTACJI - kurs A (dla alumnów)

 

 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Teologii w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (70% wyniku końcowego) i rozmowy kwalifikacyjnej (30% wyniku końcowego).

Punktowane przedmioty: język polski i język obcy nowożytny.

Rozmowa kwalifikacyjna w zakresie teologii dogmatycznej, teologii moralnej i historii Kościoła; obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła.

 

Literatura:

Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Egzamin pisemny z podstawowych prawdy wiary i zasad moralności chrześcijańskiej oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła – jeden temat do wyboru z kilku (25% wyniku końcowego).

Egzamin ustny (z wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej):

a) teologia dogmatyczna (25% wyniku końcowego);

b) teologia moralna (25% wyniku końcowego);

c) historia Kościoła (25% wyniku końcowego).

Obowiązuje ogólna znajomość encyklik Jana Pawła II oraz najważniejszych aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła. W wypadku niezdania egzaminu pisemnego kandydat nie jest dopuszczany do egzaminu ustnego.

 

Literatura:

Marian Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006 (lub wcześniejsze wydania);

Jan Paweł II, Dzieła zebrane. T. 1: Encykliki, Kraków: Wydawnictwo „M” 2006 (lub inne wydania lub omówienia).

 

 

Matura międzynarodowa

 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, godz. 13:54 - Magdalena Malec