Wielu z nas często doświadcza prawdy rzeczywistości, iż teoria a praktyka, to dwie różne drogi. Można i pewno należy powiedzieć, że to także dwie różne rzeczywistości. Nie zawsze to, co jest teorią przybiera kształt praktyki, wymiaru autentyczności, codzienności. Pewno łatwiej jest nadać ramy teorii tego, co stanowi nasze życie codzienne. W dniu 12 marca br. (czwartek) – można powiedzieć – spotkały się dwa „światy” – teoria i praktyka. Otóż w godzinach wieczornych odbyło się w Stalowej Woli spotkanie Studentów z Panem Zdzisławem Błasiakiem – Sędzią Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (w stanie spoczynku) na temat: „Postępowanie sądowe: aspekty praktyczne”. Oprócz zagadnień czysto prawniczych wiele pytań stawianych przez Brać Studencką dotyczyło drogi życiowej i kariery Pana Sędziego. Organizator, czyli Katedra Pedagogiki Katolickiej, mając na względzie dobro przyszłych prawników, ceni sobie tego typu spotkania, dyskusje, seminaria czy konferencje. Jakby potwierdzeniem tej tezy jest także zaplanowana konferencja na temat praworządności w dniu 24 marca br. Dzisiejsze spotkanie potwierdziło tez, że istnieje potrzeba tego typu spotkać by młodzież mogła usłyszeć głos doświadczenia i przeszłości.

I trzeba jasno podkreślić, że zawsze krótszą drogę do poznania określonej rzeczywistości stanowi dyskusja polegająca na wsłuchaniu się w głos osób doświadczonych w danej profesji, które przez lata zdobywały własne doświadczenie, niekiedy w trudnych, a nawet bolesnych czasach. Cieszy fakt, że ci, którzy mają już za sobą pracę w tej profesji chcą dzielić się z tymi, którzy są na drodze przygotowania do zawodu prawnika. Niektórzy twierdzą, że wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia. Bywają i tacy, którzy wyznają tezę, że doświadczenie powiększa mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty. Jest jednak jedno istotne w tym, że doświadczenie jest tym, co otrzymujemy, jeśli nie otrzymujemy tego, czego chcemy. Żadna lektura i inteligentne rozumowanie nie zastąpi bezpośredniego doświadczenia. A człowiekiem bardziej doświadczonym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bardziej czuł smak życia.

Autor: Karolina Kowalczuk
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2015, godz. 21:47 - Karolina Psonka