Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa w konferencji: do 30.04.2018 r.
Przesłanie jednostronicowego streszczenia (zgodnie ze wzorem): do 15.05.2018 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej:

 w terminie do 30.03.2018 w kwocie 350 zł * (obniżona opłata konferencyjna)
 w terminie od 1.04. do 30.04.2018 - 550 zł* (regularna opłata konferencyjna)

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne dla uczestników, wyżywienie (poczęstunek w trakcie przerw kawowych, dwa obiady i uroczysty bankiet).
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, diet i noclegów.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2017, godz. 09:44 - Artur Banach