Terminy rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

 

KA107 (kraje spoza UE) KA103 (kraje UE)
STUDIA 1-31 X 2018 - aplikowanie na wyjazdy w II sem. 2018/2019 STUDIA

I NABÓR

3 I 2018 - 2 III 2018

 

wyjazdy w I sem. 2018/2019

z możliwością przedłużenia na II sem.

II NABÓR

1-29 VI 2018

wyjazdy w II sem. 2018/2019

III NABÓR 1-31 X 2018

wyjazdy w II sem. 2018/2019

    PRAKTYKI

I NABÓR

3 I 2018 - 2 III 2018

 

jednocześnie ostatni nabór 2017/2018

wyjazdy w całym roku akad. 2018/2019 (najwcześniej od 15 IX 2018)

 

wyjazdy od IV do IX 2018

 

  II NABÓR 1-29 VI 2018 wyjazdy w całym roku akad. 2018/2019 (najwcześniej od 15 IX 2018)
 

III NABÓR 1-31 X 2018

wyjazdy od I do IX 2019
 

IV NABÓR  3 I 2019 - 5 III 2019

wyjazdy od IV do IX 2019