Terminy rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

 

KA107 (kraje spoza UE) KA103 (kraje UE)
STUDIA 1-31 X 2016 - aplikowanie na wyjazdy w II sem. 2016/2017 STUDIA

I NABÓR

styczeń-początek marca 2017

 

wyjazdy w I sem. 2017/2018

II NABÓR 1-30 VI 2017

wyjazdy w II sem. 2017/2018

    PRAKTYKI

I NABÓR

styczeń-początek marca 2017

 

jednocześnie ostatni nabór 2016/2017

wyjazdy w całym roku akad. 2017/2018 (najwcześniej od 15 IX 2017)

 

wyjazdy od IV do IX 2017

 

  II NABÓR 1-30 VI 2017 wyjazdy w całym roku akad. 2017/2018 (najwcześniej od 15 IX 2017)
 

III NABÓR 1-31 X 2017

wyjazdy od I do IX 2018
 

IV NABÓR  styczeń-początek marca 2018

wyjazdy od IV do IX 2018