Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w roku akademickim 2016/2017:

  

 

  •    20 października 2016 r.
  •    17 listopada 2016 r.
  •    15 grudnia 2016 r.
  •    12 stycznia 2017 r.
  •    16 lutego 2017 r.
  •    16 marca 2017 r.
  •    20 kwietnia 2017 r.
  •    11 maja 2017 r.
  •    8 czerwca 2017 r.
  •    21 września 2017 r.
Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2016, godz. 11:43 - Katarzyna Lisiak-Duszenko