Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL w roku akademickim 2017/2018:

  

 • 21 września 2017 r.  
 • 19 października 2017 r.
 • 9 listopada 2017 r.
 • 7 grudnia 2017 r.
 • 11 stycznia 2018 r.
 • 15 lutego 2018 r.
 • 15 marca 2018 r.
 • 12 kwietnia 2018 r.
 • 10 maja 2018 r.
 • 21 czerwca 2018 r.
 • 20 września 2018 r.
Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017, godz. 09:20 - Maria Mazurek-Olszowa