w semestrze zimowym: 26 stycznia 2017 r.
w semestrze letnim: 20 czerwca 2017 r.
 
Osoby, które będą ubiegać się o awanse lub Instytuty planujące zamykać/otwierać/przekształcać katedry powinny złożyć dokumenty w dziekanacie najpóźniej do dnia 5 stycznia 2016 r. w semestrze zimowym oraz  do 2 czerwca 2017 r. w semestrze letnim.

 

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 15:08 - Joanna Wiatr