Opracowane metody:

 

1. Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia - pomiar istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia u absolwentów studiów wyższych.
[Opis kwestionariusza]  [Artykuł]


2. Test "Edukacja-Zawód" - pomiar osobowych uwarunkowań edukacyjno-zawodowych licealistów. [Opis kwestionariusza]

 

3. ComTal-Team Member - pomiar kompetencji członków zespołu. [Opis kwestionariusza]

 

4. ComTal-Group Coach - pomiar kompetencji coachów. [Opis kwestionariusza]


5. ComPM - pomiar kompetencji menedżerów projektów. [Opis kwestionariusza]

6. M-ASTRA - pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm.
[Opis kwestionariusza - PL] [Description of the questionnaire - EN] [Artykuł]


7. ASTRA-MANAGER - pomiar kompetencji menedżerów małych firm. [Artykuł]


8. ASTRA-STARTER - pomiar kompetencji osób zakładających własną działalność gospodarczą.

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017, godz. 18:38 - Wiesław Talik