W zamieszczonym poniżej dokumencie znajduje sie lista tez na egzamin magisterski na seminariach prowadzonych przez pracowników Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

 

KPTIK_Tezy_na_egzamin_mgr.pdf

Autor: Paweł Fajgielski
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 10:30 - Paweł Fajgielski