TEZY Z ANTROPOLOGII MASS MEDIÓW – 2014/2015

 

Część I: Pytanie o człowieka w przestrzeni medialnej

 

 1. Znaczenie terminu „antropologia”
 2. Przedmiot badań antropologii mass mediów i antropologii komunikacji
 3. Antro-dziennikarstwo

 

Część II: Wizja człowieka jako osoby w służbie poprawnej komunikacji międzyludzkiej i medialnej

 

 1. Człowiek jako podmiot i przedmiot działania
 2. Doświadczenie człowieka u podstaw podmiotowości osoby
 3. Typy rozumienia człowieka (kosmologiczny i personalistyczny)
 4. Podmiotowość synonimem „tego, co nieredukowalne w człowieku”
 5. Doświadczenie samostanowienia w przeżyciu dobra i zła moralnego
 6. Transcendencja – drugie imię osoby
 7. Człowiek i prawda (w antropologii i mass mediach)

 

Część III: Człowiek jest osobą. Norma personalistyczna

 

 1. Transcendencja osoby a wolność
 2. Wolność a prawda o dobru
 3. Norma personalistyczna (wgląd w siebie, afirmacja drugiego „ja”)
 4. Norma personalistyczna a komunikacja
 5. Pojęcie communio personarum

 

Część IV: Osoba, czyn, komunikacja

 

 1. Doświadczenie elementarne człowieka
 2. Samoświadomość – wgląd w siebie
 3. Osoba i czyn (essere i operari)
 4. Czyn – oglądem osoby
 5. Komunikacja – czynem moralnie dobrym lub złym
 6. Komunikacja – oglądem człowieka
 7. Komunikacja – miejscem realizacji człowieka jako osoby

 

Część V: Rodzina jako communio personarum w przestrzeni medialnej

 

 1. Przestrzeń medialna
 2. Rodzina jako communio personarum w przestrzeni medialnej
 3. Realizacja człowieka jako osoby w przestrzeni medialnej
 4. Realizacja rodziny jako communio personarum w przestrzeni medialnej
 5. Transcendencja w komunikacji
 6. Interaktywność wektorem równowagi w przestrzeni medialnej
 7. Przestrzeń medialna – przestrzenią personalną
 8. Bezinteresowny dar z siebie samego w komunikacji interpersonalnej i medialnej
Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 28.07.2014, godz. 05:18 - Jarosław Jęczeń