W celu zamówienia usługi tłumaczenia/korekty językowej należy złożyć zamówienie przez platformę e-kul (Moje WEB S4A - Zamówienia - Zapotrzebowanie - Dodaj Nowy). W razie problemów ze złożeniem elektronicznego wniosku zachęcamy do kontaktu z DWZ.

 

W DWZ należy złożyć Wniosek zawierajacy szczegóły zamówienia oraz Protokół z zapytania ofertowego. Dokument można złożyć osobiście lub przesłać pocztą elektroniczną.

 

DWZ rozpoczyna procedurę uzyskiwania zgody Dyrektora Administracyjnego na zakup. Gdy tylko zgoda zostanie udzielona, DWZ informuje wnioskodawcę o możliwości przekazania tekstu do tłumaczenia/korekty. Data wystawienia rachunku/faktury za tłumaczenie (korektę) nie może być wcześniejsza niż data zgody na dokonanie zakupu.

 

Wykonawcą usług tłumaczeniowych/korektorskich mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, zatrudnione na KUL, osoby spoza uczelni, z kraju i z zagranicy. Istotne jest, by została wystawiona faktura/rachunek, których nabywcą jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (NIP: 7120161005).

 

Jeśli Tłumacz nie prowadzi działalności gospodarczej, wówczas niezbędne będzie podpisanie z nim umowy. W tym przypadku oprócz Wniosku i Protokołu należy złożyć w DWZ:

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o dokonanie zakupu + protokół
  2. dane_identyfik_do_umowy_2018wersja_z_klauzula 

 

 

Katarzyna Piwko

tel.: (81) 445 42 04

 

e-mail: tlumaczenia@kul.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy z Zagranicą nie wykonuje tłumaczeń, a jedynie pośredniczy w procesie zakupu usługi korekty lub tłumaczenia.

 

slownik