TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2017/2018

 

Wydział Nauk Społecznych

→ dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego

→ edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

→ edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

→ mediacja sądowa i pozasądowa

→ przygotowanie pedagogiczne

→ psychologia transportu

→ rachunkowość i podatki

→ zarządzanie i finanse w administracji publicznej

standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Kompetencje urzędnika

→ zarządzanie zasobami ludzkimi

 


Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

→ administracja - rejestracja stanu cywilnego

→ audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych

→ podatki i prawo podatkowe

→ prawo dla urzędników


Wydział Nauk Humanistycznych

edytorstwo

 


Wydział Teologii

→ duchowość katolicka

studia teologiczno-katechetyczne


Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

→ informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna)


Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Informacje dotyczące toku studiów podyplomowych realizowanych w Stalowej Woli dostępne są na stronie WZPiNoS

→ edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

→ przygotowanie pedagogiczne

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2017, godz. 11:10 - Magdalena Fara