INFORMACJE dot.

TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2015/2016

 

Wydział Nauk Społecznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 2. Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 3. Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 4. Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 5. Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 6. Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli
 7. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 8. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 9. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 10. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 11. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 12. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
 13. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 1. Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
 3. Studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej

 

Wydział Teologii

 1. Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej

 

Wydział Filozofii

 1. Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 1. Studia podyplomowe w zakresie informatyki

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Informacje dotyczące toku studiów podyplomowych realizowanych w Stalowej Woli dostępne są na stronie WZPiNoS

 1. Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
 2. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2016, godz. 09:30 - Magdalena Fara