INFORMACJE dot.

TOKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2014/2015

 

Wydział Nauk Społecznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 2. Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 3. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego
 4. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 5. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Ostrołęce
 6. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 7. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 8. Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 9. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 10. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi
 11. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 12. Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa
 2. Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej
 3. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej (realizacja w Chicago)

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 1. Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
 3. Studia podyplomowe w zakresie prawa i polityki migracyjnej - UE

 

Wydział Teologii

 1. Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej 
 2. Studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej w Kielcach

 

Wydział Filozofii

 1. Studia podyplomowe w zakresie przyrody w szkole podstawowej i liceum

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 1. Studia podyplomowe w zakresie informatyki
 2. Studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej na potrzeby stron www

 

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 1. Studia podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości
 2. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego
 3. Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień
 4. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej

   

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 12:47 - Jacek Twardzik