TOK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

2016/2017

 

Wydział Nauk Społecznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie dydaktyki wczesnego nauczania języka angielskiego
 2. Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 4. Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 5. Studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli
 6. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 7. Studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu
 8. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 9. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 10. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 11. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i monitoringu badań klinicznych
 12. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 1. Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
 3. Studia podyplomowe w zakresie podatków i prawa podatkowego
 4. Studia podyplomowe w zakresie prawa antyterrorystycznego

Wydział Nauk Humanistycznych

 


Wydział Teologii

 1. Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 1. Studia podyplomowe w zakresie informatyki

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Informacje dotyczące toku studiów podyplomowych realizowanych w Stalowej Woli dostępne są na stronie WZPiNoS

 1. Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym
 2. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

 

Autor: Centrum Studiów Podyplomowych
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016, godz. 10:30 - Magdalena Fara