ZOBACZ AKTUALNĄ OFERTĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (2014/2015) →

  

Informacje
dotyczące toku studiów podyplomowych:

 

 

Wydział Nauk Społecznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 2. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego
 3. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
 4. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Ostrołęce
 5. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i podatków
 7. Studia podyplomowe w zakresie mediacji sądowej i pozasądowej
 8. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej
 9. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami klinicznymi
 10. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i analizy sprzedaży
 11. Studia podyplomowe w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej
 12. Studia podyplomowe w zakresie służby publicznej

 

Wydział Nauk Humanistycznych

 1. Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa
 2. Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej
 3. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego z elementami nauczania kultury polskiej (realizacja w Chicago)

 

 

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 1. Studia podyplomowe w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego
 2. Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych
 3. Studia podyplomowe w zakresie prawa i polityki migracyjnej - UE

 

Wydział Teologii

 1. Studia podyplomowe w zakresie duchowości katolickiej 
 2. Studia podyplomowe w zakresie teologii pastoralnej w Kielcach

 

Wydział Filozofii

 1. Studia podyplomowe w zakresie przyrody dla liceum

 

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

 1. Studia podyplomowe w zakresie informatyki
 2. Studia podyplomowe w zakresie grafiki komputerowej na potrzeby stron www
 3. Studia podyplomowe w zakresie przetwarzania, zarządzania i statystycznej analizy danych - UE

 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

 1. Studia podyplomowe w zakresie kryminologii z elementami profilaktyki przestępczości
 2. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego
 3. Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i terapii uzależnień

 

 

Wydział Zamiejscowy Nauk o Prawie i Gospodarce w Stalowej Woli

1. Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej