In press...

 

okladka_nowa

 

PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY 2018, TOM 61, NR 4

THE REVIEW OF PSYCHOLOGY 2018, Vol. 61 (4)

 

"Przegląd Psychologiczny" organ Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - zadanie finansowane w ramach umowy nr 532/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

"The Review of Psychology" Organ of the Polish Psychological Society – a task financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education for science-promoting activities under agreement No. 532/P-DUN/2017

 

logo-mnisw-pl

 

Numer tematyczny 

"Psychologia zdrowia"
Redakcja naukowa: Helena Wrońska-Polańska

 

Thematic Issue

"Health psychology"

Editor of the Issue: Helena Wrońska-Polańska

 
Wprowadzenie
Helena Wrońska Polańska
 
Foreward
Helena Wrońska Polańska
 
Różnice w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym w grupie młodych dorosłych w kontekście uzależnienia od nikotyny
Kamilla Bargiel Matusiewicz, Aleksandra Dąbrowska
 
Differences in coping with exam stress in a group of young adults in the context of nicotine addiction
Kamilla Bargiel Matusiewicz, Aleksandra Dąbrowska
 
Systemowe uwarunkowania zachowań żywieniowych w rodzinie dziecka z otyłością
Agnieszka Pasztak-Opiłka, Jagoda Sikora, Agnieszka Zachurzok
 
Systemic determinants of eating behaviour in families with an obese child
Agnieszka Pasztak-Opiłka, Jagoda Sikora, Agnieszka Zachurzok
 
Różnice w samoocenie zdrowia kobiet i mężczyzn z białaczką po transplantacji szpiku kostnego i jej psychologiczne wyznaczniki
Helena Wrońska-Polańska
 
Selfassessment of health in leukemia patients after bone marrow transplantation: gender differences and psychological determinants
Helena Wrońska-Polańska
 
Nawykowe zamartwianie się jako czynnik podtrzymujący objawy depresyjne u pacjentów chorujących na reumatoidalne zapalenie stawów
Michał Ziarko, Aleksandra Jasielska, Monika Mielcarek
 
Habitual worry as a factor sustaining depressive symptoms in patients with rheumatoid arthritis
Michał Ziarko, Aleksandra Jasielska, Monika Mielcarek
 
Recenzje
Helena Wrońska-Polańska
Daniel J. Levitin, „Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki”
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016, ss. 336
 
Reviews
Helena Wrońska-Polańska
Daniel J. Levitin, Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki
[This Is Your Brain on Music]
Cracow: Jagiellonian University Press 2016, pp. 336
 
Sprawozdania
Michał Ziarko, Michał Sieński
Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. „Zdrowie w zmieniającym się świecie – zagrożenia i wyzwania”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 12-14 maja 2017 roku
 
Reports
Michał Ziarko, Michał Sieński
Report from the 11th National Scientific Conference of the Health Psychology Section of the Polish Psychological Society “Health in a Changing World—Threats and Challenges” Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University
Poznan: 12–14 May, 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Barbara Cichy-Jasiocha
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2019, godz. 11:26 - Barbara Cichy-Jasiocha