Urodziłem się 10.09.1986 r. Studia filozoficzne na KUL rozpocząłem w 2005 r. Od 2010 roku jestem doktorantem i przygotowuję rozprawę doktorską na temat krytyczne teorii techniki. Moje główne zainteresowania naukowe dotyczą filozofii techniki, studiów nad nauką i techniką (STS), oceną techniki (TA). Ponadto staram rozwijać się w zakresie sztuki argumentacji, sztuki dyskusji i logiki praktycznej.

Autor: Piotr Biłgorajski
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015, godz. 21:11 - Piotr Biłgorajski