Tome I - R. 1973

1. J. Chwałek, Zabytki cheironomiczne w Polsce.
[Monuments chironomiques en Pologne – XI-XIV s.]
2. W. Danielski, Legendy o św. Wojciechu w brewiarzach polskich XIV-XVI w.
 [Lectures hagiographiques sur Saint Adalbert – évêque de Prague et martyr - dans les bréviaires polonais du XIV – XVI siècles.]
3. M. Zahajkiewicz, Teologia mszy świętej i udział wiernych w nauce polskiej okresu przedtrydenckiego.
[Théologie de la messe et participation des fidèles dans la science polonaise à l’époque d’avant le concile de Trente.]
4. M. Szafarkiewicz, Jana Elgota mowa w rocznicę śmierci królowej Jadwigi; Edycja krytyczna (rkp. BJ 1272, 2232, 2372, 2091).
[Le sermon de Jean Elgot à l’anniversaire de la mort de la Reine Hedwige; L’édition critique] 5. M. Szafarkiewicz, Wykład wstępny Jana z Dąbrówki do drugiej księgi Sentencji Piotra Lombarda; Edycja krytyczna (ms BJ 1764).
[Principium de Jean de Dąbrówka au deuxième livre des Sentences de Pierre de Lombard: L’édition critique.]
6. E. I. Zieliński, Kwestie wstępne do Disputata in veterem artem według Benedykta Hesse; Edycja krytyczna qu. 1-4 (ms: BJ 2037, 2043, 2455).
[Questions préliminaires à Disputata in veterem artem d’après Benoît Hesse; L’édition critique.]
7. S.Wielgus, Edycja kwestii wstępnych do Disputata in veterem artem według Benedykta Hesse. Edycja krytyczna qu. 5-9 (ms: BJ 2037, 2043, 2455).
[Ėdition des questions préliminaires à Disputata in veterem artem d’après Benoît Hesse; L’édition critique.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:14 - Liliana Kycia