Tome II - R. 1974

1. S. Wielgus, Wstęp do krytycznej edycji przyrodniczo-filozoficznego traktatu z początków XIII w., zatytułowanego Questiones Nicolai Peripatetici (ms: Graz 482, Sevilla 5.6.14, Laon 412, Paris 7156, 7158, 16159, 3473, London 12.C.XV, Lincoln 113 Medica, Vaticanus 187, Oxford Digby 153).
[Introduction à l’édition critique du traité philosophique en naturel du XIII siècle intitulé “Questiones Nicolai Peripatetici”.]
2. S. Wielgus, XV-wieczny komentarz Stanisława z Zawady do „Księgi Rodzaju”(ms BJ 1358, 1429).
[Commentaire à la Genèse de Stanislas de Zawada (XV siècle)]
3. M.T. Zahajkiewicz, Edycja Tractatus de abusionibus missarum Jana Isnera (ms. Gdańskiej Akademii Nauk  Mar F 171).
[L’Édition de Tractatus de abusionibus missarum de Jean Isner]
4. J.J.Kopeć, Kult Chrystusa cierpiącego w świetle średniowiecznych źródeł liturgii polskiej.
[Le culte du Christ souffrant à la lumière des sources moynageuses de la liturgie polonaise.]
5. M. Szafarkiewicz, Uwagi dotyczące edycji krytycznej wybranych kwestii z komentarza do Księgi Rodzaju, cz. I, ms. BJ 1358, kk. 136v-141v Stanisława z Zawady.
[Quelques considérations concernant l’édition critique de questions choisies du commentaire au Livre Genèse de Stanislas de Zawada]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:14 - Liliana Kycia