Tome V - R. 1989

1. Z. Chmyłko, S. Obszyński, J. Świerkosz, J. Judycka, Edycja kwestii I-IX i XI-XXI Komentarza Konrada z Sołtowa do I księgi Sentencji Piotra Lombarda (ms. BJ 1280, 1282, 1588, 457, 1281).
[L’édition des questions I-IX et XI-XXI du Commentaire de Conrad de Soltau au I-er livre des Sentences de Pierre Lombard.]
2. M. Szafarkiewicz, Czwarty dzień stworzenia według Komentarzy do Księgi Rodzaju Stanisława z Zawady i Henryka z Hesji; Edycja wybranych fragmentów (ms. BJ  1358)
[Le quatrième jour de création selon les Commentaires de la Genèse par Stanislas de Zawada et Henri de Hesse (Langenstein); L’édition des fragments choisis.]
3. S. Wielgus, Z Isnerem związana Glossa super Novum Testamentum; Edycja krytyczna (ms. BJ 1496).
[Glossa super Novum Testamentum de Jean Isner; L'édition critique.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:15 - Liliana Kycia