Tome XII - R. 1999

1. M. Markowski, Sylwetki mediewistów: Juliusz Domański.
2. S. Wielgus, Polnische Bibelkultur des Mittelalters.
3. H. Kohlenberger, Bemerkungen zum Verhältnis von Kirche und Universität 13/14 Jahrhundert.
4. S. Bafia, Nauka Teodoryka z Chartres o jedności Boga i Trójcy Świętej w komentarzach do 'Opuscula Sacra' Boecjusza.
[Die Lehre Thierry's von Chartres über Gotteseinheit und  Dreifaltigkeit in den Kommentaren zu Boethius' Opuscula Sacra.]
5. M. Kowalczyk, Franciszek z Brzegu.
[Franciscus Krzysowic de Brega.]
6. M. Markowski, Idea koncyliaryzmu na tle doktrynalnym XIV wieku.
[Die Idee des Konziliarismus auf dem doktrinalen Hintergrund des 14. Jahrhunderts.]
7. T. Wünsch, Kurienkritik und Konziliarismus in Polen: Europäischer Kontext und spezifische Entwicklung.
8. M. Markowski, Uniwersytet Krakowski a sobory pierwszej połowy XV wieku.
[Die Krakauer Universität und die Konzilien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.]
9. F. Krause, Przedmiot metafizyki i jego specyficzne właściwości według Piotra z Sienna.
[L'objet de la métaphysique et ses propriétés spécifiques selon Pierre de Sienno.]
10. S. Janeczek, Was war die 'philosophia recentiorum'?
11. T. Grzesik, Anselm of Canterbury - Christian Philosopher „par excellence”.
12. M. Ciszewski, 'Vera philosophia' a nieśmiertelność duszy ludzkiej w ujęciu niektórych szesnastowiecznych autorów.
[Vera philosophia et l'immortalité de l'âme humaine vu par certains auteurs du XVIe siècle.]
13. J. Judycka, Paweł z Worczyna wobec średniowiecznej dyskusji na temat pojęcia reactio.
[Paulus de Worczin face à la discussion médiévale autour de la notion de reactio.]
14. H. Wojtczak, Johannes Dorp - Autor des Kommentars zu summulae logicales von Johannes Buridan.
15. M. Markowski, Komentarz Jana Aurifabera  z Erfurtu do Fizyki Arystotelesa w rękopisie 1423 Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku.
[Johannes Aurifabers von Erfurt Kommentar zur Physik des Aristoteles in der Handschrift 1423 der Universitätsbibliothek in Leipzig.]
16. M. Markowski, Wielki komentarz Marsyliusza z Inghen do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa.
[Der grosse Kommentar des Marsilius von Inghen zur Nikomachischen Ethik des Aristoteles.]
17. M. Markowski, Nie znany wiedeński komentarz do Fizyki Arystotelesa w kodeksie rękopiśmiennym 74 Biblioteki Uniwersyteckiej w Klagenfurt.
[Ein unbekannter Wiener Kommentar zur Physic des Aristoteles in der Handschrift 74 der Universitätsbibliothek in Klgenfurt.]
18. P. Smoliński, Préparation de l'édition critique de De consolatione theologiae de Jean de Tambaco. Quelques remarques sur l'état de recherche.
19. W. Bajor, L'édition des questions choisies du commentaire sur le premier livre De anima d'Aristote, d'après Benedictus Hesse de Cracovie.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:29 - Liliana Kycia