STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

 

AKTUALNOŚCI IHS

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka powstało w 1995 roku jako organizacja ekologiczna. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój do dziś pozostają w centrum działalności stowarzyszenia, lecz od 2004 roku została ona rozszerzona o tematykę dziedzictwa kulturowego. Obok przedsięwzięć z zakresu muzyki tradycyjnej (warsztaty instrumentalne, śpiewacze i taneczne, koncerty czy encyklopedia www.muzykaroztocza.pl) do tego nurtu należy program "Cmentarze Pogranicza", dotyczący ratowania zabytkowych nekropolii. Program ten skupia się głównie na wiejskich cmentarzach wyznaniowych wschodniej części województwa lubelskiego, pozbawionych opieki w wyniku     dramatycznych wydarzeń lat 40. XX wieku - prawosławnych, greckokatolickich, ewangelickich, żydowskich. Większość działań dotyczy cmentarzy obrządku wschodniego. Porządkowanie zarośniętych chaszczami cmentarzy oraz prace remontowe przy nagrobkach prowadzone są głownie w ramach obozów z udziałem wolontariuszy. W latach 2005-2012 odbyło się takich obozów 20. Tego lata planowane są kolejne.

 

/FOTO/

 

 

Realizacje z lat 2006-2012

 

Powiat włodawski:

 • Kosyń, Uhrusk-Kobylice, Zbereże (gm. Wola Uhruska) cm. prawosławne.
 • Sobibór, Różanka (gm. Włodawa) cm. prawosławne.
 • Andrzejów, Wytyczno, Wola Wereszczyńska, Michałów, Dębowiec (gm. Urszulin) cm. prawosławne i ewangelickie.
 • Wyryki Wola, Suchawa, Lubień, Kaplonosy (gm. Wyryki) – zabezpieczanie i remont monumentalnych krzyży drewnianych.

 

Powiat biłgorajski:

 • Obsza, cm. prawosławny.

 

Powiat parczewski:

 • Lejno (gm. Sosnowica) cm. prawosławny.

 

Powiat hrubieszowski:

 • Prehoryłe, Kol. Małków (gm. Mircze) cm. greckokatolicki i prawosławny.
 • Gródek, Husynne, Czumów (gm. Hrubieszów) cm. prawosławneprace porządkowe.

 

Powiat krasnostawski:

 • Łopiennik Podleśny (gm. Łopiennik Górny)   cm. prawosławny.
 • Stara Wieś/Kraśniczyn, Bończa, Wólka Kraśniczyńska (gm. Kraśniczyn) – cmentarze prawosławne i cm. żydowski.
 • Krupe (gm. Krasnystaw)- nagrobki przy d. cerkwi
 • Siennica Królewska Mała (gm Siennica Różana) Żółkiewka – wybrane nagrobki na cm. rzymskokatolickich.

 

Powiat chełmski:

 • Tarnów, Syczyn, Busówno, Olchowiec, Helenów, Pniówno (gm. Wierzbica) cm. prawosławne.

 

Powiat łęczyński:

 • Kolonia Łuszczów, Jawidz – remont kapliczek i renowacja wyposażenia (ołtarze, rzeźby drewniane).

 

Ukraina:

 • Tajkury, obwód rówieński cmentarze rzymskokatolicki (XVIII-XX w) i prawosławny/unicki (XVII-XIX w).

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka                                           

ul. Głęboka 8A 20-612 Lublin

tel/fax(81) 743 71 04

e-mail oikos@ekolublin.pl

www.ekolublin.pl/tdnicz

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014, godz. 11:19 - Ireneusz Marciszuk