Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół KUL pod adresem http://tpkul.pl/

 

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostało założone 1 grudnia 1922 roku przez Sługę Bożego o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uniwersytetu. Nazwa ta podkreśla społeczny charakter Uniwersytetu oraz zainteresowanie Uczelnią całego katolickiego społeczeństwa. Działalność Towarzystwa jest zgodna ze Statutem zatwierdzonym przez władze państwowe, które nadały także organizacji osobowość prawną.


Członkami Towarzystwa mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (instytucje, zakłady itp.). Towarzystwo Przyjaciół KUL jest organizacją społeczną w służbie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W swojej działalności nie tylko przyczynia się do materialnego wspierania Uniwersytetu, ale także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


Również obecnie, w nieco zmienionej sytuacji ekonomicznej, także odnośnie finansowania działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, niezbędna jest obecność Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jest ona wyrażana tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Płaszczyzna duchowa to modlitwa w intencji KUL-u oraz wszystkich jego problemów i podejmowanych wyzwań. Płaszczyzna materialna to dobrowolne składki od członków Towarzystwa oraz ofiary, które w szczególny sposób łączą członków z Uniwersytetem. Ten wkład osobisty jest wyrazem autentycznego udziału w życiu i działalności Uniwersytetu, aby mógł on funkcjonować i rozwijać się, także materialnie, stwarzając godne warunki dla studiującej młodzieży.


Towarzystwo Przyjaciół, podobnie jak i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, na miarę swoich możliwości, aktywnie włącza się w służbę „Bogu i Ojczyźnie” („Deo et Patriae”). Dlatego też społeczność Uniwersytetu wdzięczna jest ludziom, dzięki którym także współczesne młode pokolenie Polek i Polaków, może zdobywać wykształcenie w duchu Ewangelii i nauki Kościoła. W dowód wdzięczności codziennie w kościele akademickim o godz. 8.00 celebrowana jest Msza Święta w intencji żywych i zmarłych członków Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Szczególną wdzięczność dla Uniwersytetu, jego Przyjaciół i Dobrodziejów wyrażają także słowa największych autorytetów Kościoła dla Polaków, bł. Jana Pawła II i Sługi Bożego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

 

Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Wszystkim jego Przyjaciołom i Dobrodziejom z całego serca błogosławię.

Jan Paweł II, Papież


Członkom Towarzystwa udzielamy jako wyraz naszej wdzięczności i uznania błogosławieństwa. I wszystkich ich oddajemy pod opiekę Matki Kościoła.

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2015, godz. 09:11 - Tomasz Adamczyk