Czy poprawnie jest powiedzieć o dziele sztuki, że trafia ono w czyjąś wrażliwość? A może raczej właściwsze byłoby wyrażenie: do wrażliwości?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy się przyjrzeć połączeniom czasownika trafiać z rzeczownikami, których znaczenie jest zbliżone do słowa wrażliwość. Otóż, można trafiać do czyichś uczuć, myśli w znaczeniu 'pozyskać kogoś', trafiać komuś do przekonania 'przekonać kogoś' trafiać komu do serca, do wyobraźni 'przemówić do czyjegoś uczucia, czyjejś wyobraźni', z drugiej strony, można też trafiać komu w smak 'podobać się', trafiać w atmosferę, w ton 'znaleźć odpowiednik czego'.

Zatem oba typy powiązań są możliwe, jednak połączenia z przyimkiem w są mocno sfrazeologizowane, dlatego użycie tego przyimka w związku nie tak utartym, jak wyżej wymienione, może budzić wątpliwości. Lepiej więc użyć zwrotu trafiać do wrażliwości.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2010, godz. 08:15 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn