Ikliknij, aby pobrać plakat w pliku pdfnstytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Sekcja Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zapraszają na Sympozjum Naukowe pt.

Transfer idei
Od ewolucji w biologii
do ewolucji w astronomii i kosmologii

Sympozjum odbędzie się w Lublinie
w dniach 18-19 listopada 2009 r.

 

Rok 2009 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Astronomii. Członkowie Międzynarodowej Unii Astronomicznej zauważyli, że w tym roku będziemy obchodzić aż trzy ważne dla astronomii rocznice:

  1. 400-lecie pierwszego użycia teleskopu do celów astronomicznych,
  2. 90 lat istnienia Międzynarodowej Unii Astronomicznej,
  3. 40 lat od pierwszego lądowania człowieka na Księżycu (Apollo 11). W roku 2009 przypada też najdłuższe zaćmienie Słońca, z tych które będą miały miejsce w XXI wieku.

W roku 2009 przypada także 150-lecie pierwszego wydania dzieła Darwina pt. O powstaniu gatunków (1859), które zainicjowało głębokie zmiany w naukach o życiu, a pośrednio także w innych naukach. Co więcej, w tym roku upływa także dwieście lat od ukazania się Philosophie zoologique ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux Jean-Baptiste Lamarcka - dzieła które zawiera jedno z pierwszych sformułowań idei ewolucji znanej obecnie jako lamarkizm. Warto też odnotować 400-lecie pierwszego wydania dzieła Jana Keplera ASTRONOMIA NOVA AITIOΛOΓΗTOΣ, Seu, Physica coelestis, tradita commentariis De motibus stellae Martis, ex observationibus G. V. Tychonis Brahe, Pragae 1609, które zawiera ideę astronomii fizycznej (astrofizyki) oraz sformułowanie pierwszych dwóch praw nazwanych imieniem tego badacza. Rocznice te skłaniają do filozoficznej refleksji nie tylko nad współczesną astronomią i biologią, ale także nad ich wzajemnymi powiązania osnutymi na osi kosmos - życie.

Ponieważ w centrum zainteresowań współczesnej filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa ciągle pozostaje problem ewolucji, który nie ogranicza się tylko do kwestii związanych z adaptacją idei ewolucji w biologii, ale także w astronomii i kosmologii, wydaje się celowe przeprowadzenie filozoficznego namysłu nad genezą i transferem tej idei. Tym bardziej, że prefiguracje idei ewolucji pojawiły się m. in. w XVII-wiecznej biologii (preformizm) oraz XVIII-wiecznej astronomii i kosmogonii (teoria powstania Układu Słonecznego). Rozwinięta przez Darwina idea ewolucji powróciła do astronomii już w drugiej połowie XIX wieku by stać się jednym z ważniejszych schematów wyjaśniania we współczesnej astrofizyce i kosmologii. Filozoficzne dociekania genezy idei ewolucji ogniskują się zatem nie tylko nad lamarkizmem i darwinizmem, ale także obejmują jej adaptacje w astronomii i kosmologii (m.in. ewolucja gwiazd, mgławic, układów (proto)planetarnych, galaktyk, Wszechświata). Aplikacje metod wyjaśniania genetycznego (historyczno-ewolucyjnego) w astronomii i kosmologii można postrzegać jako sui generis transfer idei, ale podobnie można też interpretować funkcjonowanie różnych sformułowań koncepcji ewolucji w biologii. Fenomen tego transferu sprawia, że nie tylko współczesna biologia ma ewolucyjny charakter. Także współczesna astronomia (astrofizyka) oraz kosmologia w coraz większym stopniu wykorzystują modele wyjaśniania historyczno-ewolucyjnego. Analiza funkcjonowania idei ewolucji w biologii w zestawieniu ze sposobami funkcjonowania tej idei w astronomii i kosmologii będzie zadaniem projektowanej konferencji. W ten sposób Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych chciałby się włączyć do obchodów wyżej wspomnianych rocznic.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2009, godz. 16:38 - Andrzej Zykubek