Z inicjatywy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  pod czas

I WSCHODNIEGO FORUM SAMORZĄDOWO-GOSPODARCZEGO 12-13 września 2015 r.

 w Tomaszowie Lubelskim zostało podpisane  porozumienie  o utworzeniu Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej.

 

 

 

Liderem Sieci jest KUL

 

Stronami Porozumienia są :

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

 

 

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

 

Celem utworzenia Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej jest zwiększenie efektywności działań w ramach współpracy transgranicznej, poprzez koordynacje działań oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami nauki, administracji i gospodarki.

W ramach Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej Strony będą dążyć do zaktywizowania bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami administracji samorządowej, zainteresowanych środowisk oraz szerokich kręgów społeczeństwa regionów transgranicznych.Zadania i cele sieci będą realizowane w ramach Centrum Transgranicznej Współpracy Samorządowej, stanowiącym jednostkę naukowo-badawczą funkcjonującą w Instytucie Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

  Sieć ma charakter otwarty