Organizowany jest transport dla studentów niepełnosprawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mających problemy z poruszaniem się (osoby na wózku lub poruszające sie o kulach).
Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie obowiązującego harmonogramu wyjazdów i odjazdów (uzupełnienie tabeli w załączniku według podanego wzoru) w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013.
Przesłane harmonogramy stanowić będą podstawę do przeprowadzenia przetargu. Wypełniony formularz z harmonogramem należy dostarczyć do 8.10.2012 r. (poniedziałek). Po tym terminie ewentualne zmiany harmonogramu (bez możliwości zwiększania ilości kursów!) można będzie przedstawiać firmie przewozowej, wyłonionej w procedurze przetargowej. O wynikach przetargu zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Transport będzie realizowany na terenie Lublina w miarę dostępności pojazdów.
Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2012, godz. 21:06 - Sylwia Bogusz