Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 3

 
Strony/pages: 157-164  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.3-8

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Dr. Trent Dougherty —Associate Professor at Baylor University; address for correspondence—e-mail: Trent_Dougherty@baylor.edu

 
 

Cytowanie/Citation information:

Dougherty, Trent. 2016. Reply to John F. Crosby’s Review. "Roczniki Filozoficzne" 64, 3: 157-164, DOI: 10.18290/rf.2016.64.3-8.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 22:42 - Anna Starościc