Zapraszamy na studia w nadzwyczajnym miejscu i wyjątkowym środowisku naukowym - na jednym z najlepszych Wydziałów Filozofii w Polsce! Wydział Filozofii to zespół znakomitych Wykładowców i rozpoznawanych w naszym kraju, Europie i świecie Intelektualistów.

 

Przez prawie ćwierć wieku, najpierw jako ksiądz docent, potem biskup, arcybiskup i kardynał, pracownikiem naszego Wydziału był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki aż do pamiętnego konklawe w październiku 1978. Nasz Profesor został Nadzwyczajnym Papieżem, Papieżem, który został ogłoszony Świętym.

 

Nabór dodatkowy na studia I stopnia:

 1. Filozofia
 2. Filozofia (studia w jęz. angielskim)
 3. Kognitywistyka
 4. Retoryka stosowana

 

Uwaga! W naborze w trybie wolnym można zarejestrować się tylko na jeden kierunek studiów!

Rekrutacja w 4 krokach – tryb wolny:

 1. Przygotuj dokumenty:
  1. podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy wydrukowany po zarejestrowaniu się na wybrany kierunek na stronie http://rekrut.kul.lublin.pl (serwis rekrutacyjny),
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości,
  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  4. Dodatkowo:
  5. Kandydaci na kierunek prawo kanoniczne (studia niestacjonarne)!!!
   kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 2. Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji KUL. Możesz:
  1. dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Rekrutacji
  2. przesłać ich czytelne skany pocztą e-mail na adres rekrutacja@kul.pl
  3. przesłać pocztą na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
   Al. Racławickie 14
   20-950 Lublin
   z dopiskiem: „Rekrutacja KUL”
 3. Poczekaj na komunikat o zakwalifikowaniu na studia, który otrzymasz na swoje konto w serwisie rekrutacyjnym. Komunikat wyświetli się w zakładce „Szczegóły kierunku”.
 4. Od wyświetlenia komunikatu masz 5 dni na złożenie Dziekanacie Wydziału Filozofii (!) dokumentów potwierdzających podjęcie studiów (zobacz spis dokumentów ⇒)

Filozofia, kognitywistyka, kulturoznawstwo i retoryka stosowana mogą być Twoim drugim kierunkiem studiów

 

Nabór na studia II stopnia:

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 21:37 - Andrzej Zykubek