Miło jest nam poinformować, że do 28 lutego br. trwa nabór do Akademii Młodych Humanistów, organizowanej przez Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty KUL.

Akademia skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a udział w niej jest bezpłatny. 

Kwalifikacja odbywa się w trybie konkursu, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów. Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela polonisty (w wyjątkowych wypadkach uczeń może - za zgodą rodziców - zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych).

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Uniwersytetu Otwartego.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do składania zgłoszeń.

Szczegóły dot. naboru: AMH_KUL_2019
Formularz zgłoszeniowy do pobrania rekrutacja_2019.