Narodowy Kongres NaukiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Komisją Akredytacyjną zapraszają do udziału w konferencji „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia”, która odbędzie się w Lublinie 29-30 marca 2017 roku. To szósta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Rejestracja na konferencję już się zakończyła.

 

Lubelska konferencja ma na celu zainicjowanie w środowisku akademickim i w szeroko rozumianym środowisku interesariuszy zewnętrznych pogłębionej dyskusji nad jakością kształcenia. Punktem wyjścia będzie zagadnienie kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym rozpatrywane w zestawieniu z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach europejskich, a pokazane przez pryzmat oceny wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto poruszone zostaną kwestie kształcenia zorientowanego na studenta/ doktoranta, procesów rekrutacyjnych w całym cyklu kształcenia wyższego oraz związanej z tym weryfikacji efektów kształcenia. Ważnym wątkiem dyskusji będzie przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy przez organizację praktyk zawodowych, staży, wymian międzynarodowych etc. Omówione zostaną również prognozy zatrudnienia absolwentów, potrzeby rynku pracy i formy współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Program konferencji

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 14:58 - Leszek Wojtowicz