Nowy kierunek studiów:


STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim


Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia trwają 6 semestrów

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2008, godz. 12:12 - Liliana Kycia