CBEPPMInstytut Europeistyki wraz z Fundacją Rozwoju KUL oraz Fundacją Konrada Adenauera zapraszają na konferencję pt. "Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej", która rozpocznie się o godz. 10.00 dnia 27 października 2015 r. Obrady odbywać się będą w Collegium Iuridicum, przy ul. Spokojnej 1 (s. CI-204).

 Zob. PROGRAM KONFERENCJI

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2015, godz. 17:31 - Paweł Wojtasik